SCHILDERIJEN: BUITENBEENTJES

op deze pagina is ruimte voor:

-   101. Saad Ali: de poort van de hoop (o.o.p.)

-   102. Ada Stel: Olifanten (a.o.p.)

-   103. Ada Stel: drieluik ( a.o.p.)

-   104. Wim Zurné:  ets  'document' 25/30

-   105. Arjan van Gent: Jessica II (marouflé)

-   106. Gerhardus Jan Adema: zelfportret (o.o.l.)

-   107.   -------

-   108.   -------

-   109.   ------- 

 

              A. van D.

                                                                                                        veel plezier!!!

 

  (* = ingelijst)

        Saad Ali (1953, Diwania, Irak)                                                               Ada Stel (1947, Appingedam) 

101.  IMG_36002.jpg           102. IMG_36022.jpg

               € 1.650,00                              h x b: 81 x 93 cm.                    € 750,00 *                                                h x b: 65 x 78 cm. 

                                                      op oud deurpaneel

       Saad Ali is bekend geworden door zijn schilderijen vol                Wie de pagina's op deze site bekijkt, zal het wel eens zijn met                   passie en ingetogen liefde die gedachten oproepen                     de plaatsing van dit werk op deze pagina "buitenbeentjes" 

       aan taferelen uit 1001 nacht.                

       Een veel voorkomend thema in zijn schilderijen                          Naar afbeelding een uniek onderwerp binnen het werk van  

       is "de al- Faradj", de poort van Hoop, een oud -                         Ada Stel.                    

       Arabisch symbool van de ingang naar het paradijs.

       Dikwijls zijn Saad's schilderijen gemaakt op oudere

       panelen en deuren.

      Ook op dit paneel ziet u de poort van de hoop. 

 

                  Ada Stel (1947, Appingedam) 

           103.   drieluik.jpg

                            drieluik   € 1.250,00 *                                                                        h x b: 70 x 100 cm.

   Drie panelen, die zijn samengebracht in één lijst. 

   Een studiereis naar Zimbabwe, de ontmoeting met fiere vrouwen klinkt erin door.

 

               Wim Zurné (1953, Bemmel)                                                                                 Arjan van Gent (1970, Delft)

104.  IMG_36752.jpg                 105. IMG_36732.jpg

   ets: document  25/30                           30 x 40 cm.                          Jessica II, marouflé      45 x 40 cm. 

   € 250,00 *                                                                                          € 750,00

 Wim Zurné is een Nederlands beeldend kunstenaar,                            Het schildersschap van Arjan van Gent is een gelukkige      

 gespecialiseerd in grafiek. Wim Zurné verwerft aanvan-                      combinatie van talent en vakkennis. Deel 5 uit de serie    

 kelijk bekendheid met de abstracte landschappelijke                           Haags Palet schrijft over Arjan met de woorden 'Licht, 

 kleuretsen.                                                                                      ruimte en ogenblik'. 

 

106. IMG_36792.jpg

          Gerhardus Jan Adema (1898 - 1981) 

                                                                           T.E.A.B. *

                                                                    Adema was huisschilder in Huizum, als kunstenaar

                                                                    was hij  autodidact. Dit portret is een zelfportret.        

                                                  Hoe jong hij hier is, is onbekend. 

                                                  Het portret bevindt zich nog in de originele lijst.

                                                  Bij een bod zal contact worden opgenomen met

                                                  de eigenaar.

                                                          (verwachte opbrengst: € 350,00 - € 450,00)

 

107.   -------

108.   -------

109.   -------

                                   __________________________________________________________

 

heeft u belangstelling, of wilt u iets vragen,

stuur even een berichtje naar:

adastel47@gmail.com